Do każdego tematu podchodzimy z pasją i niewymuszonym zapałem, a do każdego Klienta – z kulturą i szacunkiem.

Projekty architektoniczne budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Oferujemy kompleksową usługę indywidualnego projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Usługę określamy jako kompleksową, ponieważ „bierzemy na siebie” niemalże wszystkie zagadnienia potrzebne Inwestorowi do uzyskania decyzji administracyjnej pozwalającej na start budowy. W ramach takiej usługi kompleksowej oferujemy:

  • opracowanie projektu koncepcyjnego w min. 2 wariantach;
  • opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych oraz elektrycznych
    (w tym – projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji);
  • uzyskanie niezbędnych załączników formalnych i uzgodnień, w tym – badań gruntu i mapy do celów projektowych;
  • pełne wsparcie Inwestora przed organami administracji architektoniczno-budowlanej w postępowaniu o uzyskania pozwolenia na budowę.

W projektowaniu kładziemy bardzo duży nacisk na oczekiwania, potrzeby oraz osobiste preferencje przyszłych użytkowników budynku – traktujemy te zagadnienia z bardzo dużym priorytetem i wrażliwością. Dodatkowo w naszych projektach
uwzględniamy wszelkie uwarunkowania wynikające z lokalizacji przyszłego domu – jego sąsiedztwo, kierunki świata, spadki terenu, ekspozycję (widok z okien etc.).

Dodatkowo, jesteśmy otwarci na wykorzystanie w naszych projektach rozwiązań ekologicznych, technologii naturalnego budownictwa oraz wprowadzanie do projektów elementów permakultury – w idei zrównoważonego rozwoju, z troską o 
środowisko naturalne.

Projekty architektoniczne budynków mieszkalnych wielorodzinnych i biurowych

Oferujemy kompleksową usługę projektową dla tematów mieszkaniowych wielorodzinnych oraz biurowych. Zapraszamy do rozmowy, w której przedstawimy szerzej nasze doświadczenie, kompetencje oraz możliwości.

Analiza inwestycyjna / analiza urbanistyczna chłonności terenu

Zapraszamy do współpracy Inwestorów na etapie decyzji o zakupie terenów lub nieruchomości. Oferujemy opracowanie analizy działki pod kątem maksymalnej i optymalnej możliwości jej zabudowy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, aktów prawa miejscowego i lokalnych uwarunkowań (w tym analizy mediów i sąsiedztwa).